ICT v učivu elektromotorů na SŠ > Kapitola 3: Vznik točivého magnetického pole

Kapitola 3: Vznik točivého magnetického pole

Točivé magnetické pole vzniká při třífázovém napájení kruhově uspořádaného třífázového vinutí. Každé vinutí vytváří střídavé magnetické pole, které se skládá do výsledného točivého magnetického pole.

V případě třífázového napájení tří cívek (se začátky vinutí U1, V1, W1 a konci vinutí U2, V2, W2) vzájemně natočených o 120° (obr. 3.1) vzniká točivé dvoupólové magnetické pole, které se otočí během jedné periody třífázového proudu o jednu otáčku (obr. 3.2). Dvoupólové magnetické pole = jedna pólová dvojice S – J.

Tři cívky (se začátky vinutí U1, V1, W1 a konci vinutí U2, V2, W2) vzájemně natočených o 120°

Obr. 3.1 Tři cívky
(se začátky vinutí U1, V1, W1 a konci vinutí U2, V2, W2)
vzájemně natočených o 120°

Tři cívky (se začátky vinutí U1, V1, W1 a konci vinutí U2, V2, W2) vzájemně natočených o 120°

Obr. 3.2 Vznik točivého dvoupólového magnetického pole
Pomalu  |  Rychle  |  Proud I1  |  Proud I2  |  Proud I3


Pozn.: v případě šesti cívek vzájemně natočených o 60° vzniká točivé čtyřpólové magnetické pole, které se otočí během jedné periody třífázového proudu o půl otáčky. Čtyřpólové magnetické pole = dvě pólové dvojice S – J.

Otáčky točivého magnetického pole ns jsou určeny frekvencí elektrické sítě f a počtem pólů trojfázového vinutí (pólových dvojic p):

vzorec8

f – frekvence elektrické sítě; ns – počet otáček točivého magnetického pole; p – počet pólů trojfázového vinutí (pólových dvojic);

Stroje, které pracují s točivým magnetickým polem, se nazývají elektrické točivé stoje – elektromotory. Je-li rychlost otáček elektromotoru stejná s rychlostí točivého magnetického pole jde o synchronní elektromotor. Není-li rychlost otáček elektromotoru stejná s rychlostí točivého magnetického pole jde o asynchronní elektromotor.

Úlohy

Úloha 3.1 Určete počet otáček točivého magnetického pole tří cívek připojených k třífázové 50 Hz elektrické síti.


Řešení úlohy

vzorec11

Odpověď: Točivé magnetické pole tří cívek připojených k třífázové 50 Hz elektrické síti bude mít 3000 otáček za minutu.
Úloha 3.2 Určete počet otáček točivého magnetického pole šesti cívek připojených k třífázové 50 Hz elektrické síti.


Řešení úlohy

vzorec12

Odpověď: Točivé magnetické pole šesti cívek připojených k třífázové 50 Hz elektrické síti bude mít 1500 otáček za minutu.


© 2008- RNDr. Mgr. Ivo Novák, Ph.D. | copyright | technická podpora |