ICT v učivu elektromotorů na SŠ > Kapitola 7: Stejnosměrný elektromotor

Kapitola 7: Stejnosměrný elektromotor

Konstrukce

Stejnosměrný elektromotor se skládá ze statoru a rotoru.

Stator stejnosměrného elektromotoru je tvořen permanentním magnetem, nebo elektromagnetem. Elektromagnet se skládá ze svazku elektrotechnických plechů naskládaných na sebe do tvaru dutého válce a z vinutí napájeného stejnosměrným elektrickým proudem.

Rotor se skládá ze svazku elektrotechnických plechů s drážkami, v nichž je umístěno vinutí. Začátky a konce vinutí jsou připojeny (zapájeny) k vzájemně izolovaným lamelám komutátoru, který je připevněn na hřídeli elektromotoru. Na lamely komutátoru dosedají kartáče, kterými se přivádí stejnosměrný elektrický proud do vinutí rotoru.


Princip činnosti

Po zapnutí elektromotoru se vytvoří v rotoru magnetické pole. Silové účinky magnetického pole rotoru (smyčky) a statoru (permanentního magnetu, nebo elektromagnetu) vyvolají točivý moment, který uvede rotor do otáčivého pohybu (obr. 7.1).


Chod stejnosměrného elektromotoru

Obr. 7.1 Chod stejnosměrného elektromotoru
Pomalu  |  Rychle


Aby vznikal točivý moment, který by působil na rotor jen v jednom směru a uváděl ho do otáčivého pohybu, je zapotřebí měnit směr průtoku elektrického proudu ve vinutí (smyčky) rotoru. Změnu směru průtoku elektrického proudu v rotoru zajišťuje komutátor.

Směr otáčení stejnosměrného elektromotoru se mění přepólováním napájení rotoru. Rychlost otáčení stejnosměrného motoru se mění se změnou elektrického napětí v rotoru.


© 2008- RNDr. Mgr. Ivo Novák, Ph.D. | copyright | technická podpora |